Datoer på russisk

(forelæsningsnoter)

 

Den ’neutrale’ benævnelse af datoer på russisk sker på følgende måde:

 

Ordenstal i neutrum, nominativ + måned i genitiv + sidste del af årstallet i genitiv, f.eks.:

 

 

двадцать первое мая тысяча девятьсот восемьдесят шестого года = 21. maj 1986

 

Denne type konstruktion møder man f.eks., når nogen spørger om datoen:

 

– Какóе сегодня число?

– Hvilken dato er det i dag?

– Сегодня восьмóе апреля.

Det er den 8. april

 

 

Hvis der er tale om ’begivenheder’, bruges ikke nominativ, men genitiv om datoen:

 

Мы приехали в Москву пятого марта. Уехали мы восьмого. Vi kom til Moskva den 5. marts. Vi rejste den 8.

Новый год – тридцать первого декабря. Nytårsaften er den 31. december

У меня день рождения седьмого июня. Jeg har fødselsdag den 7. juni

Она родилась пятнадцатого сентября тысяча девятьсот восемьдесят второго года. Hun er født 5/9 1982

 

Hvis man kun nævner året (uden datoangivelse), bruges lokativ:

Она родилась в тысяча девятьсот восемьдесят втором году. Hun er født i 1982

Путин пришёл к власти в тысяча девятьсот девяносто девятом годý. Putin kom til magten i 1999.

 

Skal man nævne dagen, er modellen:

 

Какой сегодня день?

Hvilken dag er det i dag?

– Сегодня вторник.

I dag er det tirsdag.

Какой вчера был день?

Hvilken dag var det i går?

– Вчера был понедельник

Вчера была среда

– Вчера было воскресенье

Det er dagens genus (køn), der bestemmer prædikatets genus i præteritum

– I går var det tirsdag

– I går var det onsdag

– I går var det søndag

 

Nogle ordenstal at begynde med:

1. пéрвый

21, 22, 23: двáдцать первый, двáдцать второй, двáдцать третий

700. семисóтый

2. вторóй

30. тридцáтый

800. восьмисóтый

3. трéтий

31, 32, 33: тридцать первый, тридцать второй, тридцать третий

900. девятисóтый

4. четвёртый

40. сороковóй

1000. тысячный

5. пя    тый

50. пятидесятый

1001. тысяча первый

6. шестóй

60. шестидесятый

2000. двухтысячный

7. седьмóй

70. семидесятый

2001. две тысячи первый

8. восьмóй

80. восьмидесятый

 

9. девя тый

90. девянóстый

Ugedagene – Дни недели:

10. десятый

100. сóтый

понедельник

11. одиннадцатый

101. сто первый

вторник

12. двенáдцатый

200. двухсóтый

среда

13. тринáдцатый

201. двести перый

четверг

14. четырнадцатый

300. трёхсóтый

пятница

15. пятнáдцатый

301. триста первый

суббота

16. шестнáдцатый

400. четырёхсóтый

воскресенье

17. семнáдцатый

401. четыреста первый

 

18. восемнáдцатый

500. пятисóтый

 

19. девятнáдцатый

501. пятьсóт первый

 

20. двадцáтый

600. шестисóтый