Grammatiske begreber

Ordklasser

Funktion

Eksempel

 

Substantiver (navneord)

beskriver personer, genstande, tilstande, begreber

mand, vase, søvn, snorken, filologi

человек, ваза, сон, филология

Pronominer (stedord)

Ord, der står i stedet for substantiver

 

- personlige

 

Jeg, mig, han, hun, hende, de, I

Я, ты, он, она, мы, вы, они

- interrogative (spørgende)

 

Hvem, hvad, hvilken, hvis

Кто, что, какой, чей

- possessive (ejestedord)

 

Min, hans, hendes, din, Deres, vores

Мой, твой, его, её, наш, ваш, их

- demonstrative (påpegende)

 

Denne, den, hin, disse

Этот, тот, сей

Adjektiver (tillægsord)

Beskriver egenskaber ved substantiver

Gul, dansk, gråmeleret, sød, fiktiv

Жёлтый, датский, фиктивный

Verber (udsagnsord)

Beskriver handlinger (tilstande og aktiviteter) – ”udsiger” noget om noget/nogen

 

At sove, han løber, vi sang,

bussen kører

Спать, он бежит, мы пели

Adverbier (biord)

- herunder også negationer

Beskriver omstændigheder i forhold til verbet (handlingen)

 

At sove længe, han løber hurtigt, vi sang højt, bussen kører måske, den kommer ikke

Спать долго, он быстро бежит

Præpositioner (forholdsord)

Beskriver (formidler) en relation mellem et verbum og dets objekt

At læse i avisen, vi sidder ved bordet

В газете, мы сидим за столом

 

 

 

 

Syntaktiske begreber

 

 

 

Subjekt (grundled)

Det handlingsudførende led

Jeg læser avisen, hunden bider postbuddet, at rejse er at leve

Я читаю газету, путешествовать – значит жить

Prædikat (udsagnsled)

Det handlingsbeskrivende led

Jeg læser avisen, hunden bider postbuddet, at rejse er at leve, huset er gult*

Я читаю газету, он инженер, там холодно,

Он прав, русский язык велик и могуч

Direkte objekt (genstandsled)

Det handlingsmodtagende led – ingen præposition

Jeg læser avisen, hunden bider postbuddet, han gav hende en rose

Я читаю газету, он ей подарил розу

Indirekte objekt

Det handlingsmodtagende led – præposition eller anden kasus end akkusativ

Jeg læser i avisen, hunden ser på postbuddet, han gav hende en rose

Он смотрит на меня, он ей подарил розу

Attribut

Beskrivende elementer

Jeg læse i den friske avis, den gale hund bider det traumatiserede postbud,

et gult hus, et hus af mursten**

Я читаю свежую газету, я живу в кирпичном, жёлтом доме,

О, великий и могучий, русский язык!

Cirkumstant

Omstændigheder i forhold til handlingen

At sove længe, at sove hver dag til kl. 9

Спать долго, спать каждый день до 9 часов

*    Prædikatet er her sammensat af en verbaldel (’er’) og et adjektiv (’gult’)

** Attributter kan være andet end adjektiver. Attributive adjektiver står foran et substantiv (et gult

     hus), medens attributter af typen ’et hus af mursten’ kaldes efterstillede attributter.