Nogle russiske præpositioner

 

на (op på, hen på/til), в (ind i, hen til), через (igennem, via), за (for), по (til og med; bruges ved dato- og tidsangivelser), про (om, f.eks. at tale om ngt.)

 

AKKUSATIV

из (fra), с (fra), от (fra), у (hos, ved), для (for), до (indtil), около (ved siden af, omkring), возле (ved (siden af)), против (mod), после (efter (om tid)), среди (iblandt), без (uden), кроме (udover, undtagen), ради (af hensyn til, for ngts. Skyld)

 

GENITIV

к (til, hen til), по (hen ad, ifølge, udi)

 

DATIV

с (sammen med), за (efter, på den anden side af, hinsides) перед (foran, op til (om tid)) под (under), над (over), между (mellem)

 

INSTRUMENTALIS

в (inde i, i, på), на (oven på, på), о (på, om, f.eks. at tale om ngt., tænke på ngt.), при (ved, under, i kraft af, på trods af)

LOKATIV